Деякі аспекти застосування спеціальних знань під час спостереження за особою, річчу або місцем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті на підставі вивчення чинного законодавства визначено основні особливості застосування спеціальних знань під час спостереження за особою, річчю або місцем. В статье на основе изучения действующего законодательства определены особенности применения специальных знаний при наблюдении за лицом, вещью или местом. In the article based on a study of the determined specific features of the application of knowledge during the observation of a person, place or thing.
Опис
Ключові слова
негласна слідча (розшукова) дія; оперативно-розшуковий захід; спостереження за особою, річчю або місцем; спеціальні знання., негласное следственное (розыскное) действие; оперативно-розыскное мероприятие; наблюдение за лицом, вещью или местом; специальные знания., tacit investigation (searching) action, operational-search activities, observation of a person, place or thing, special knowledge.
Бібліографічний опис
Поляков Є.В. Деякі аспекти застосування спеціальних знань під час спостереження за особою, річчу або місцем / Є.В. Поляков // Південноукраїнський правничий часопис. – 2018. - № 1. – С. 86 - 87.