Інформаційна безпека України в умовах російської військової агресії

dc.contributor.authorЗалєвська, Ірина Іванівна
dc.contributor.authorZalievska, Iryna
dc.contributor.authorУдренас, Галина Іванівна
dc.contributor.authorUdrenas, Halyna
dc.date.accessioned2022-08-16T09:56:17Z
dc.date.available2022-08-16T09:56:17Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті досліджується стан інформаційної безпеки України в умовах російської військової агресії. Аналізуються можливості реалізації цілей, зазначених у Стратегії інформаційної безпеки України, за умов воєнного стану. Показано, що національні інтереси України вимагають забезпечення сприятливих умов політичного розвитку країни. Так, інтереси особи полягають у реальному забезпеченні політичних прав і свобод громадян, суспільство потребує зміцнення демократії, а інтереси держави виражаються у необхід- ності ефективного захисту конституційного ладу суверенітету та територіальної цілісності країни, встановлення та підтримання політичної стабільності, включаючи стабільність державної влади та її інститутів. В інформаційній сфері на основі національних інтересів України формуються стратегічні та поточні завдання політики держави щодо забезпечення інформаційної безпеки. Доведено, що ефективна інформаційна діяльність може суттєво поліпшити зусилля держави щодо мирного вирішення кризових ситуацій. І навпаки, ігнору- вання інформаційних чинників, а часто й навмисне змінена інформація здатні спровокувати найрадикальніші настрої, спалахи ворожості та призвести до катастрофічних наслідків. Аргументовано, що застосування інформаційних технологій військовими відкрило нові можливості щодо забезпечення оборони держави. Володіння інформаційними ресурсами та його захист у військовій сфері стали таким самим неодмінним атрибутом, як озброєння, боєприпаси, транспорт тощо. Виграш України в інформаційному протиборстві під час війни з Росією сприятиме досягненню її стратегічних цілей. Обґрунтовано, що у Стратегії інформаційної безпеки України відображено інтереси держави, які виражаються у необхідності ефективного захисту конституційного устрою суверенітету та територіальної цілісності країни, встановлення та підтри- мання політичної стабільності, включаючи стабільність державної влади та її інститутів. Аналіз ходу реалізації цілей Стратегії показав, що цей процес не зупиняється, незважаючи на всі труднощі воєнного стану. The article examines the state of information security of Ukraine in the conditions of Russian military aggression. Possibilities of realization of the purposes specified in the Strategy of information security of Ukraine, in the conditions of martial law are analyzed. It is shown that the national interests of Ukraine require the provision of favorable conditions for political development of the country. Thus, the interests of the individual are to ensure the political rights and freedoms of citizens, society needs to strengthen democracy, and the interests of the state are expressed in the need to effectively protect the constitutional sovereignty and territorial integrity of the country, establish and maintain political stability, including state power and its institutions. In the information sphere, based on the national interests of Ukraine, strategic and current tasks of the state policy on information security are formed. It has been proven that effective information activities can significantly improve the state's efforts to resolve crises peacefully. Conversely, ignoring information factors, and often deliberately altered information, can provoke the most radical moods, outbursts of hostility and lead to catastrophic consequences. It is argued that the use of information technology by the military has opened up new opportunities for national defense. Possession of information resources and its protection in the military sphere have become as essential an attribute as weapons, ammunition, transport, and so on. Ukraine's victory in the information confrontation during the war with Russia will contribute to the achievement of its strategic goals. It is substantiated that the Information Security Strategy of Ukraine reflects the interests of the state, which are expressed in the need to effectively protect the constitutional system of sovereignty and territorial integrity of the country, establishing and maintaining political stability, including stability of state power and its institutions. Analysis of the implementation of the goals of the Strategy showed that this process does not stop, despite all the difficulties of martial law.uk_UA
dc.identifier.citationЗалєвська І.І., Удренас Г.І. Інформаційна безпека України в умовах російської військової агресії. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 20 - 26.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2802
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectінформаційна безпека, Стратегія інформаційної безпеки України, національні інтереси держави, інформаційні технології, інформаційне протиборство.uk_UA
dc.subjectinformation security, Information security strategy of Ukraine, national interests of the state, information technologies, information confrontation.uk_UA
dc.titleІнформаційна безпека України в умовах російської військової агресіїuk_UA
dc.title.alternativeInformation security of Ukraine in the conditions of the Russian military aggressionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
6.pdf
Розмір:
211.93 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: