Іноземний досвід розвитку правової категорії публічної безпеки та порядку в поліцейській діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Наведений автором аналіз дає підстави констатувати, що поняття “публічна безпека” та “публічний порядок” загалом є усталеними та широко використовуваними поняттями в національних правових системах іноземних країн. У деяких країнах дане поняття навіть відіграє фундаментальну роль, адже визначене в конституції (Франція, Швейцарія), інші використовують його для опису видів правопорушень (США) або загалу некодифікованих норм поведінки (Німеччина). The author's analysis provides grounds for stating that the concepts of "public safety" and "public order" are generally established and widely used concepts in the national legal systems of foreign countries. In some countries, this concept even plays a fundamental role, because it is defined in the constitution (France, Switzerland), others use it to describe types of offenses (USA) or general non-codified norms of behavior (Germany).
Опис
Ключові слова
публічна безпека, публічний порядок, іноземний досвід, правоохоронні органи України. public safety, public order, foreign experience, law enforcement agencies of Ukraine.
Бібліографічний опис
Дубенко, О. Іноземний досвід розвитку правової категорії публічної безпеки та порядку в поліцейській діяльності. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.322-325.