Актуальні питання соціального виховання курсантів в закладах, які здійснюють підготовку поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпров. держ. коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури
Анотація
У дослідженні автор зазначає, що узгоджена діяльність механізму управління процесами соціального виховання сучасної молоді на рівні закладу вищої освіти та на державному рівні в цілому має сприяти утвердженню загальнолюдських цінностей та стати підґрунтям якісних перетворень у теперішньому українському суспільстві. In the study, the author notes that the coordinated activities of the mechanism of management of social education of modern youth at the level of higher education and at the state level in general should promote universal values ​​and become the basis for qualitative change in today's Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
курсанти, соціальне виховання, поліцейський, соціальне становлення особистості, психологія, юридична психологія, cadets, social education, policeman, social development of personality, psychology, legal psychology
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Актуальні питання соціального виховання курсантів в закладах, які здійснюють підготовку поліцейських / Д. В. Швець // Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. конф.( м. Дніпро, 10-11 жовт. 2019 р.) / МОН України, ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», Спілка Голів обл. Рад директорів закл. вищ. освіти І-ІІ рівнів акредитації України, Дніпров. держ. коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури. – Дніпро, 2019. – C. 235-238.