Адміністративний процес в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
АКАДЕМІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НАУК;НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА.
Анотація
У монографії на основі теорії адміністративного процесу аналізу вітчизняного та європейського законодавства, практики застосування його адміністративними судами України та Європейського суду з прав людини, здійснено комплексний науковий аналіз адміністративного процесу в Україні. Монографія призначається для учених у галузі адміністративного процесу і права, суддів адміністративних судів, посадових (службових) осіб суб’єктів владних повноважень і студентів закладів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою. In the monograph, based on the theory of the administrative process of the analysis of domestic and European legislation, the practice of its application by the administrative courts of Ukraine and the European Court of Human Rights, a comprehensive scientific analysis of the administrative process in Ukraine was carried out. The monograph is intended for scientists in the field of administrative process and law, judges of administrative courts, officials (officials) of subjects of power and students of higher education institutions, as well as for everyone who is interested in this issue.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Галунько В., Ситников О., Стеценко С. та ін. Адміністративний процес в Україні: колективна монографія; за ред В. Галунька, О. Правоторової. Київ, 2022. 786 с.
Зібрання