Домедична підготовка, як невід'ємна складова службово-бойової діяльності працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Домедична підготовка є невід’ємною складовою службово-бойової діяльності працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців. Вона включає освоєння навичок першої допомоги, тренування у реальних сценаріях та забезпечення необхідного медичного обладнання. Сучасні тенденції у домедичній підготовці акцентують увагу на поєднанні теоретичних знань з практичними навичками та використанні сучасних технологій. Однак, домедична підготовка також стикається з викликами, такими як постійна зміна ситуацій та розвиток медичної науки. Pre-medical training is an integral component of the service and combat activities of law enforcement officers, operational rescue services and military personnel. It includes learning first aid skills, training in real scenarios and providing the necessary medical equipment. Modern trends in pre-medical training emphasize the combination of theoretical knowledge with practical skills and the use of modern technologies. However, pre-medical training also faces challenges such as constantly changing situations and the development of medical science.
Опис
Ключові слова
домедична підготовка, службово-бойова діяльність, правоохоронні органи, військовослужбовці. pre-medical training, military service, law enforcement agencies, military personnel.
Бібліографічний опис
Андрушков, І., Головко, В. Домедична підготовка, як невід'ємна складова службово-бойової діяльності працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців. Сучасні стандарти підготовки з домедичної допомоги працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців : матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 2 червня 2023 року). Одеса : ОДУВС, 2023. С.4-7.