ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЗНАНЬ З ПСИХОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ ОСІБ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, доречно запрошувати саме психолога під час проведення слідчої (розшукової) дії. На відміну від слідчого, дитячий психолог точно зможе вступити у психологічний контакт і говорити з дитиною на «одній хвилі». При проведенні допиту малолітніх можна досягти ефективного результати тільки в тому випадку, коли була проведена належна підготовка слідчого до такої слідчої дії, використання його не тільки процесуальних, тактико-криміналістичних, але й психологічних знань. In the opinion of the author, it is appropriate to invite a psychologist during the investigative (search) action. Unlike an investigator, a child psychologist will definitely be able to enter into psychological contact and talk with the child on the "same wave". When interrogating minors, effective results can be achieved only if the investigator has been properly prepared for such an investigative action, using not only procedural, tactical-criminological, but also psychological knowledge.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Швець М.О. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЗНАНЬ З ПСИХОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ ОСІБ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 204-207.