КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ФАКТОР УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Дослідження специфіки конституційної скарги, як форми прямого індивідуального доступу особи до конституційного правосуддя, вирізняється своєю багатоаспектністю і складністю, що спричиняє відповідну науково-творчу полеміку дослідницького характеру й потребує правових теоретико-практичних напрацювань та займає визначне місце у подальшому утвердженню базових елементів поширення конституціоналізму. The study of the specifics of a constitutional complaint, as a form of direct individual access to constitutional justice, is distinguished by its multifacetedness and complexity, which causes the corresponding scientific and creative controversy of a research nature and requires legal theoretical and practical studies and occupies a prominent place in the further confirmation of the basic elements of the spread of constitutionalism.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Магновський, І. КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ФАКТОР УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.113-116.