Вогнева підготовка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : ДДУВС
Анотація
Навчальний посібник «Вогнева підготовка» (видання друге, перероблене і доповнене) розрахований на формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти МВС України з професійно-орієнтованої навчальної дисципліни «Вогнева підготовка». Містить питання щодо: правових підстав застосування поліцейських заходів; матеріальної частини зброї, яка є на озброєнні в Національній поліції; заходів безпеки під час поводження зі зброєю; курсу стрільб 2019 року для поліцейських. Навчальний посібник призначений для використання в освітньому процесі ЗВО МВС, системі службової підготовки поліцейських. The training manual "Fire Training" (second edition, revised and supplemented) is designed for the formation of professional competences of higher education graduates of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the professionally oriented educational discipline "Fire Training". Contains questions regarding: legal grounds for applying police measures; material part of the weapon that is in service with the National Police; safety measures when handling weapons; shooting course of 2019 for police officers. The training manual is intended for use in the educational process of the Ministry of Internal Affairs, the system of official training of police officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вогнева підготовка : навч. посібник. 2-е вид., перероб. і доп. / кол. авт. ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. В. Я. Покайчука. Дніпро : ДДУВС, 2021. 264 с.