РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Фізичне виховання є невід'ємною складовою формування здорового способу життя громадян України в контексті конституціоналізму та євроінтеграції. Воно сприяє зміцненню здоров'я, соціальній інтеграції, громадянськості та підвищенню якості життя, а також відповідає принципам конституціоналізму та відкриває можливості для впровадження європейських стандартів у сфері фізичного виховання та спорту. У контексті конституціоналізму та євроінтеграції, фізичне виховання має значення для розвитку суспільства, створення здорової, активної та громадянської свідомої нації. Пріоритетність здоров'я та фізичного розвитку громадян закріплюється в конституції та правових актах, а включення України в європейські структури та цінності сприяє інтеграції сучасних підходів до фізичного виховання, здоров'я та спорту. Physical education is an integral part of forming a healthy lifestyle of Ukrainian citizens in the context of constitutionalism and European integration. It contributes to the strengthening of health, social integration, citizenship and the improvement of the quality of life, and also corresponds to the principles of constitutionalism and opens up opportunities for the implementation of European standards in the field of physical education and sports. In the context of constitutionalism and European integration, physical education is important for the development of society, the creation of a healthy, active and civic-conscious nation. The priority of health and physical development of citizens is enshrined in the constitution and legal acts, and the inclusion of Ukraine in European structures and values ​​contributes to the integration of modern approaches to physical education, health and sports.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мартинюк, О. РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.116-118.