ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У своєму дослідженні автор доходить висновку, що громадський контроль за діяльністю органів Національноїполіціїє невід’ємною частиною нормального функціонування нашої держави, що виступає допоміжною силою, яка забезпечує прогрес взаємодії поліції та суспільства. In his research, the author concludes that public control over the activities of the National Police is an integral part of the normal functioning of our state, which acts as an auxiliary force that ensures the progress of the interaction between the police and society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бабійчук О.О. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 147.