ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАУДАТОРНИХ ПРАВОЧИНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Perfect Publishing. Toronto, Canada.
Анотація
У статті проведено аналіз фраудаторних правочинів, визначено їх зміст та надана характеристика критеріїв (ознак), відповідність яким відносить правочини до фраудаторних. The article analyzes fraudulent transactions, defines their content, and provides a description of the criteria (signs), compliance with which refers transactions to fraudulent transactions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мирза, С., Самох, М. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАУДАТОРНИХ ПРАВОЧИНІВ // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2022. Pp. 705-709.