Кримінальний аналіз у практичній діяльності оперативних підрозділів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Кримінальний аналіз є важливою складовою оперативно-розшукової діяльності. Він дозволяє оперативним підрозділам отримувати та обробляти інформацію про злочинність, а також використовувати її для виявлення, розслідування та запобігання злочинам. У роботі розглядаються основні аспекти використання кримінального аналізу в практичній діяльності оперативних підрозділів. Автор аналізує, як кримінальний аналіз може бути використаний для виявлення закономірностей злочинності, розробки оперативних планів та оцінки ефективності оперативно-розшукової діяльності. Кримінальний аналіз є ефективним інструментом для підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності. Він дозволяє оперативним підрозділам краще розуміти злочинність, а також використовувати інформацію для досягнення своїх цілей. Criminal analysis is an important component of investigative activity. It allows operational units to receive and process crime information and use it to detect, investigate and prevent crime. The work considers the main aspects of the use of criminal analysis in the practical activities of operative units. The author analyzes how criminal analysis can be used to identify patterns of crime, develop operational plans, and evaluate the effectiveness of operational and investigative activities. Criminal analysis is an effective tool for increasing the effectiveness of investigative activities. It allows operational units to better understand crime and use the information to achieve their goals.
Опис
Ключові слова
кримінальний аналіз, оперативна діяльність, виявлення злочинності, розробка оперативних планів, оцінка ефективності оперативно-розшукової діяльності, закономірності злочинності. criminal analysis, operational activity, detection of crime, development of operational plans, evaluation of the effectiveness of operational and investigative activities, patterns of crime.
Бібліографічний опис
Поляков, М.Д. Кримінальний аналіз у практичній діяльності оперативних підрозділів : кваліфікаційна робота / Максим Дмитрович Поляков ; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2022. - 85 с.