Тероризм як загроза міжнародній безпеці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Вид-во Міжвід. наук.-дослід. центру з пробл. боротьби з організованою злочинністю
Анотація
У статті розглянуто міжнародний досвід і наукові погляди вчених на проблеми нормативно-правового забезпечення протидії тероризму. Надано пропозиції щодо розбудови єдиної міжнародної конвенції боротьби з цим соціально-негативним явищем. The article deals with the consideration of the international experience and scientific looks of the scientists on the problems of the normative-legal providing of counteraction international terrorism. The propositions concerning the development of the single international convention of fight against this social-negative phenomenon are given.
Опис
Ключові слова
тероризм, міжнародна безпека, законодавство, terrorism, international security, legislation
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Тероризм як загроза міжнародній безпеці // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. - № 23. – С. 52 – 59.