Державний архітектурно-будівельний контроль як засіб регулювання органами місцевого самоврядування містобудівної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проведено дослідження інституту державного архітектурно-будівельного контролю та його застосування під час регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування. В статье проведено исследование института государственного архитектурно-строительного контроля и его применение при регулировании градостроительной деятельности органами местного самоуправления. The article researches the state architectural and building control and its application during the town planning activities of the local authorities.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, містобудівна діяльність, державний контроль, державний архітектурно-будівельний контроль, нормативно-правове регулювання містобудівної діяльності., местное самоуправление, градостроительная деятельность, государственный контроль, государственный архитектурно-строительный контроль, нормативно-правовое регулирование градостроительной деятельности., local self government, town planning, state control, state architectural and building control, legislative regulation of the town planning activities.
Бібліографічний опис
Кузніченко О.В., Околович М.Є. Державний архітектурно-будівельний контроль як засіб регулювання органами місцевого самоврядування містобудівної діяльності / О.В. Кузніченко, М.Є. Околович // Південноукраїнський правничий часопис. – 2018. - № 1. – С. 61 - 64.