Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Анотація
Теоретичні знання та практичні навички одержані протягом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» дадуть змогу майбутнім фахівцям на кваліфікованому рівні застосовувати інформаційні системи та підсистеми в практичній діяльності. Поважне місце у вивченні курсу займають питання забезпечення управлінської діяльності, а саме такі його аспекти як інформаційне, документаційне, правове, кадрове, матеріально-технічне та фінансове, а також правила та положення наукової праці в органах правоохоронної сфери.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Навчально-методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності»/ уклад. Г.В. Форос, О.О. Мельнікова, К.Ю. Ісмайлов. Одеса: ОДУВС, 2020. 34 с.