Правове регулювання соціального захисту родин військовослужбовців: аналіз світових практик

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Тези містять опис розробок спеціальних програм різних країн та законів, що гарантують соціальний захист родинам військовослужбовців, а також їх впровадження. Для України також є дуже важливим удосконалення та адаптація законодавства задля покращення їх життя. Приклади, які зазначені в тій науковій роботі свідчать про різноманітність підходів до соціального захисту військовослужбовців та їх сімей у різних країнах. Забезпечення їх соціального захисту є важливим для військової готовністі країни в цілому. Theses contain a description of the development of special programs of various countries and laws that guarantee social protection for the families of military personnel, as well as their implementation. It is also very important for Ukraine to improve and adapt legislation to improve their lives. The examples mentioned in that scientific work testify to the diversity of approaches to the social protection of servicemen and their families in different countries. Ensuring their social protection is important for the military readiness of the country as a whole.
Опис
Ключові слова
воєнні конфлікти, соціальний захист, захист, міжнародний акт, правове регулювання. military conflicts, social protection, protection, international act, legal regulation.
Бібліографічний опис
Цюпка Д.В. Правове регулювання соціального захисту родин військовослужбовців: аналіз світових практик. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 березня 2024 року. Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024. С. 461-464.