Особливості організації та проведення вогневої підготовки в навчальних закладах в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами розкриваються особливості застосування сучасних педагогічних технологій (форм та методів навчання курсантів) в освітньому процесі закладів вищої освіти МВС України при проведенні практичних занять з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка». Поєднання в умовах воєнного стану елементів дистанційного навчання та повноцінного практичного аспекту під час вивчення навчальних дисциплін службово-бойової підготовки сприятиме підвищенню якості набутих відповідних компетентностей висококваліфікованих кадрів для органів та підрозділів МВС України. The authors reveal the features of the application of modern pedagogical technologies (forms and methods of training cadets) in the educational process of institutions of higher education of the MIA of Ukraine when conducting practical classes of the educational discipline "Fire Training". The combination of elements of distance learning and a full-fledged practical aspect during the study of the academic disciplines of service-combat training in the conditions of martial law will contribute to the improvement of the quality of the acquired relevant competencies of highly qualified personnel for the bodies and units of the MIA of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Безпалий, С. М., Мазур, І.М. Особливості організації та проведення вогневої підготовки в навчальних закладах в умовах дистанційного навчання. Удосконалення професійної підготовки поліцейських у процесі здійснення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях: вимоги сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 14 квітня 2023 року / за заг. ред. Вайди Т. С., канд. пед. наук, доц. Одеса: ОДУВС, 2023. 112 с. С.7-9.