Систематизація видів і суб'єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті запропоновано систематизацію видів і суб'єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади як основи подальшого вирішення проблеми оптимізації суб'єктного складу контрольно-наглядових відносин. The article proposes the systematization of types and subjects of administrative supervision of executive authorities as a basis for further solving the problem of optimizing the subjective composition of control and supervisory relations.
Опис
Ключові слова
адмніністративний нагляд, суб'єкт, орган виконавчої влади, публічна безпека, протидія корупції, безпека життєдіяльності населення., administrative supervision, subject, body of executive power, public security, anti-corruption, security of life of the population.
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Систематизація видів і суб'єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017. № 27. С. 22 - 25.