ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ МАТИ ЗАХИСНИКА НЕПОВНОЛІТНІМ ПІДОЗРЮВАНИМ, ОБВИНУВАЧЕНИМ З ПРАВОМ МАТИ ПРЕДСТАВНИКА НЕПОВНОЛІТНІМ ПОТЕРПІЛИМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тези присвячені дослідженню окремих питань співвідношення прав мати захисника неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим з правом мати представника неповнолітнім потерпілим. Запропоновано вирівняти процесуальні можливості неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого та неповнолітнього потерпілого, для чого потрібно внести зміни до ч. 1 ст. 58 КПК України. The theses are devoted to the study of individual issues of the ratio of the rights to have a defense attorney for minor suspects, the accused and the right to have a representative for minor victims. It is proposed to equalize the procedural capabilities of the minor suspect, the accused and the minor victim, for which it is necessary to make changes to Part 1 of Art. 58 of the CPC of Ukraine.
Опис
Ключові слова
неповнолітній підозрюваний, неповнолітній обвинувачений, неповнолітній потерпілий, представник неповнолітнього потерпілого, захист, представництво. minor suspect, minor accused, minor victim, representative of minor victim, defense, representation.
Бібліографічний опис
Стоянов, К. ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ МАТИ ЗАХИСНИКА НЕПОВНОЛІТНІМ ПІДОЗРЮВАНИМ, ОБВИНУВАЧЕНИМ З ПРАВОМ МАТИ ПРЕДСТАВНИКА НЕПОВНОЛІТНІМ ПОТЕРПІЛИМ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.255-259.