ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вся іншомовна підготовка повинна починатися з курсантських років. Треба робити внесок у професійну компетенцію з самого початку навчального шляху правоохоронця, тому що в майбутньому це позитивно вплине на його професійний досвід. Іноземні мови дуже важливі для формування професійної компетентності, а саме для комунікативних зв’язків між правоохоронцями та громадянами інших країн та міжнародними організаціями. Сучасний працівник правоохоронних органів повинен уміти адекватно оцінювати суспільні й економічні явища та аналізувати їх, брати участь у розв'язанні правоохоронних завдань, що стоять перед державою та органами внутрішніх справ, поєднуючи високий професійний рівень з моральністю й культурою. All foreign language training should begin with the cadet years. It is necessary to contribute to the professional competence from the very beginning of the training path of a law enforcement officer, because in the future this will positively affect his professional experience. Foreign languages ​​are very important for the formation of professional competence, namely for communication between law enforcement officers and citizens of other countries and international organizations. A modern law enforcement officer must be able to adequately evaluate social and economic phenomena and analyze them, participate in solving law enforcement tasks facing the state and internal affairs bodies, combining a high professional level with morality and culture.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лелека А., Тягнирядно Є.В. ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ. Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття», 11 травня 2022 року. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 106 - 109.