ФАКТОРИ СТРЕСУ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗМ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стрес може шкідливо впливати на здоров’я поліцейських. Життя правоохоронця в такому стані не просто скорочується, але й значно знижується його якість. Їм особливо важливо знати та вміти справитися зі стресом. Інакше, зростає вірогідність виникнення важких хвороб. Вміння правильно реагувати на стресові ситуації це шлях до збереження здоров’я. Stress can have a detrimental effect on the health of police officers. The life of a law enforcement officer in such a state is not only shortened, but its quality also significantly decreases. It is especially important for them to know and be able to cope with stress. Otherwise, the probability of serious diseases increases. The ability to respond correctly to stressful situations is a way to preserve health.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Савчук І. ФАКТОРИ СТРЕСУ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗМ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 192-194.