ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Питання правового статусу зачатої, але ненародженої дитини, незважаючи на її актуальність має доволі розгалужене коло відповідей. Та як наслідок, потребує подальшого закріплення не тільки в національному, але й у міжнародному законодавстві. The question of the legal status of a conceived but unborn child, despite its relevance, has a rather wide range of answers. But as a result, it needs further consolidation not only in national, but also in international legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ткаченко Г.В., Мирза С.С. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 341 - 344.