Проблематика застосування електронних доказів у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-12-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У сучасному світі дедалі частіше спостерігається використання інформаційних технологій та обчислювальної техніки для здійснення злочинної діяльності. Метою дослідження є співвідношення норм кримінального процесуального законодавства України з принципами верховенства права щодо допустимості доказів під час здійснення кримінального провадження. In today's world, the use of information technology and computing is becoming increasingly common for criminal activities. The purpose of the study is to correlate the provisions of the criminal procedure legislation of Ukraine with the rule of law principles regarding the admissibility of evidence in criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
електронні докази, допустимість доказів, верховенство права, принцип правової визначеності. electronic evidence, admissibility of evidence, rule of law, principle of legal certainty.
Бібліографічний опис
Кутепов, І. Проблематика застосування електронних доказів у кримінальному провадженні. 78 Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» випуск II 2023 року, м. Харків, 24 грудня 2023 р. Харків, 2023. С.94-95.