Медіація в Україні: проблеми транзитивного періоду

dc.contributor.authorМатвєєва, Лілія Георгіївна
dc.contributor.authorMatvieieva, Liliia
dc.contributor.authorБалтаджи, Поліна Миколаївна
dc.contributor.authorBaltadzhy, Polina
dc.date.accessioned2022-04-06T10:41:32Z
dc.date.available2022-04-06T10:41:32Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСучасне українське суспільство характеризується нестабільністю, високою соціально-економічною динамікою і невизначеним «вектором» змін, що дає змогу вважати його транзитивним. Велике значення у формуванні правової культури вирішення спорів в Україні останнім часом набуває інститут медіації. За сучасних умов українське суспільство потребує медіації майже в усіх видах правовідносин. Свідченням тому є створення в Україні низки громадських організацій, які поширюють медіацію на території України. Термін «медіація» походить від грецького medos («нейтральній, незалежний від сторони»), а також від латинських термінів mediatio («посередництво») та mediare («бути посередником у спорі»). Медіація сприяє приско-реному розвитку інститутів громадянського суспіль-ства, де головним суб’єктом виступає людина з усією системою її потреб, інтересів і цінностей. У статті розглядається питання про становлення та розвиток медіації як нового соціально-правового інституту вітчизняного права в умовах транзитивного періоду. Аналізуються проблеми та перспек-тиви ефективного впровадження та використання інституту медіації як самостійного способу вирі-шення спорів в сучасній Україні та перспективи його розвитку, що загалом сприяє підвищенню рівня соціальної злагоди і взаємодії в соціумі. Акцентується на тому, що інститут медіації поряд з іншими альтернативними способами регулювання спорів є ознакою розвиненого громадянського суспільства, показником високого рівня правової культури та найважливішим критерієм розвитку демократії. Звертається увага на переваги медіації для розвитку партнерських відносин та гармонізації соціальних відносин. Робиться висновок, що законодавче регулювання процедури медіації розширить альтернативні способи вирішення спорів, дасть змогу сторонам врегулювати спір у позасудовому порядку, що сприятиме вдосконаленню в Україні механізмів захисту прав людини і гро-мадянина. Сформульовано висновок щодо перспектив інтеграції медіації у правову систему України. Modern Ukrainian society is characterized by instability, high socio-economic dynamics and an uncertain “vector” of change, which makes it possible to consider it transitive. Recently, the Institute of Mediation has become increasingly important in shaping the legal culture of dispute resolution in Ukraine which is gaining in popularity. In today’s context, Ukrainian society requires mediation in almost all legal relationships. This is evidenced by the creation in Ukraine of a number of NGOs that distribute mediation in Ukraine. The term “mediation” comes from the Greek medos (neutral, party-independent), as well as from the Latin terms mediatio (mediation) and mediare (to mediate). Mediation facilitates the accelerated development of civil society institutions, where a person with the whole system of his needs, interests and values is the main subject. The article deals with the issue of formation and development of mediation as a new social-law institute of domestic law at transitional period. The problems of effective introduction of the medi-ation institute in modern Ukraine and the prospects of its development are analyzed. Emphasis is made to the fact that the Mediation Institute, along with other alternative ways of dispute settlement, is a sign of a developed civil society, an indicator of a high level of legal culture and maturity of economic turn-over, the most important criterion for the develop-ment of democracy. Attention is drawn to the bene-fits of mediation for the development of partnerships and the harmonization of social relations. The conclu-sion is made concerning the prospects of integration of mediation into the legal system of Ukraine. Under the current conditions, the mechanism of introduction of the Institute of Mediation is gaining momentum. Scientists, judges, lawyers, and civil society representatives all agree that mediation is an effective alternative to litigation. The development of the pre-trial procedure in Ukraine is becoming increasingly popular and will facilitate the rapid emergence of civil society, within which citizens can truly regulate conflicts without government involvement and control.uk_UA
dc.identifier.citationМатвєєва Л.Г., Балтаджи П.М. Медіація в Україні: проблеми транзитивного періоду // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 23 - 28.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1911
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectконфлікт, медіація, інститут медіації, інновація, альтернативне вирішення спорів, правова культура, транзитивне суспільство, громадянське суспільство.uk_UA
dc.subjectalternative dispute resolution, civil society, conflict, innovation, institute of mediation, legal culture, mediation, transitive society.uk_UA
dc.titleМедіація в Україні: проблеми транзитивного періодуuk_UA
dc.title.alternativeMediation in Ukraine: problems of transitive perioduk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Матвєєва Балтаджи.pdf
Розмір:
386.04 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: