КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
На думку авторки дослідження, Кримінальний Кодекс необхідно буде вдосконалювати задля правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, задля забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Відповідно, цей розділ в кримінальному праві потребує подальшого аналізу для вдосконалення цих норм в майбутньому. According to the author of the study, the Criminal Code will need to be improved in order to legally ensure the protection of the rights and freedoms of man and citizen, the constitutional system of Ukraine from criminal and illegal encroachments, to ensure the peace and security of mankind, as well as to prevent criminal offenses. Accordingly, this section of the criminal law needs further analysis to improve these norms in the future.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Баранова, О. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2023 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 256 с. С.17-21.