Особливсті самодіагностики професійного "вигоряння" та шляхи його подолання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Попередження процесу професійного «вигоряння» вимагає від державного службовця рішучих дій і, перш за все, непокори життєвим обставинам, свідомого прояву турботи про своє душевне благополуччя і навчання цьому свого оточення. Державний службовець повинен вміти ефективно використовувати власний інтелект, творчість, увесь особистісний потенціал для розв’язання власних життєвих проблем і, для психічного самооздоровлення таоздоровлення підлеглих. Preventing the process of professional "burnout" requires a civil servant to take decisive action and, above all, to disobey life circumstances, to consciously show concern for one's mental well-being and to teach it to those around him. A civil servant must be able to effectively use his own intelligence, creativity, all personal potential to solve his own life problems and for mental self-healing and the healing of subordinates.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матієнко, Т. Особливсті самодіагностики професійного "вигоряння" та шляхи його подолання. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С.36-38.