Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств: новітні аспекти законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Роботу присвячено дослідженню положень законодавства, якими регламентується вдосконалення корпоративного управління щодо державних комерційних підприємств. Розглядаються доповнення у законодавстві по управлінню підприємством, річної фінансової звітності державного унітарного підприємства та особливостей господарської діяльності державних комерційних підприємств. Внесені зміни та доповнення дозволяють покращити управління державними підприємствами та підвищити прозорість їх діяльності, розширити повноваження наглядових рад, врегулювати проблемні питання управління, модернізувати процеси фінансового планування. The issue deals with the research of the legislation, which regulates the improvement of corporate governance in state-property commercial enterprises. Additions to the legislation on enterprise management, the annual financial statements of the state unitary enterprise and the peculiarities of the economic activity of state commercial enterprises are being considered. The introduced changes and additions are called to improve the management of state-owned enterprises and increase the transparency of their activities, expand the powers of supervisory boards, resolve problematic management issues, and modernize financial planning processes.
Опис
Ключові слова
державне комерційне підприємство, стратегічний план розвитку підприємства, фінансовий річний план підприємства, інвестиційний план. state commercial enterprise, strategic plan of enterprise development, annual financial plan of the enterprise, investment plan.
Бібліографічний опис
Кострицький, І. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств: новітні аспекти законодавства. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С. 20-23.