Надійність працівника поліції як детермінанта його професійності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Національний університет внутрішніх справ
Анотація
Проаналізовано зміст поняття «професійна надійність», проведено його порівняння з поняттям «функціональна надійність». Наведена основа для формування професійної надійності поліцейського. The content of the concept "professional reliability" is analyzed, its comparison with the concept "functional reliability" is carried out. The basis for the formation of professional reliability of a police officers is addented.
Опис
Ключові слова
професійна надійність, функціональна надійність, поліція, юридична психологія, надійність працівника поліції, навчально-виховний процес, заклади вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, professional reliability, functional reliability, police, legal psychology, reliability of a police officer, educational process, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Надійність працівника поліції як детермінанта його професійності / Дмитро Володимирович Швець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 155-158.