ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ПЕВНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Описані автором загальні положення методу криміналістичного моніторингу розкривають сутність та цінність методу. Однак, на сучасному етапі у криміналістичній літературі відсутній алгоритм його застосування. Тому, визначення основних положень тактики застосування методу криміналістичного моніторингу є досить актуальним та необхідним. The general provisions of the forensic monitoring method described by the author reveal the essence and value of the method. However, at the current stage, there is no algorithm for its application in forensic literature. Therefore, the definition of the main provisions of the tactics of the application of the forensic method monitoring is quite relevant and necessary.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ПЕВНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 207-208.