Особливості доктринального тлумачення тенденцій реформування правового стану слідчого як однієї із сторін кримінального провадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У КПК 2012 р. під час визначення основних термінів вперше формулюються основні ознаки, поняття слідчого як службової особи різних відповідних підрозділів, що уповноважена в межах компетенції, передбаченої кримінально-процесуальним законодавством, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК). In the 2012, when defining the main terms for the first time formulated the main features, the concept of the investigator as an official of various relevant units, authorized within the competence provided by criminal procedure law, to conduct pre-trial investigation of criminal offenses.
Опис
Ключові слова
кодекс, закон, кримінальне провадження, слідчий, законодавство, прокурор, учасники кримінального провадження, code, law, criminal proceedings, investigator, legislation, prosecutor, participants in criminal proceedings
Бібліографічний опис
Меркулова В.О., Домброван Н.В. Особливості доктринального тлумачення тенденцій реформування правового стану слідчого як однієї із сторін кримінального провадження // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 3. Ч. 2. - С. 55-63.