СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ЧАСУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Анотація
На думку автора, аналіз сучасної криміногенної ситуації та пов’язаних із нею загроз для нормального розвитку нашої держави у подальшому доводить необхідність здійснення комплексного кримінологічного супроводження запобігання кримінальним правопорушенням та реалізації цього процесу шляхом удосконалення нормативно-правового, організаційного, інформаційного та науково-методичного забезпечення зазначеної діяльності. In the opinion of the author, the analysis of the modern criminogenic situation and related threats to the normal development of our state further proves the need for comprehensive criminological support for the prevention of criminal offenses and the implementation of this process through the improvement of legal, organizational, informational and scientific-methodological support of the specified activity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Воронцов А.В. СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ЧАСУ. Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів) : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.)) / [редкол. : Вербенський М. Г., Опришко І. В., Кулик О. Г. та ін.]. Київ : ДНДІ МВС України; Харків : Мачулін. - 2022. 214 с. С. 68-72.