Аналіз кримінально-правових норм, передбачених ст. 162 КК України та ч. 3 ст.185 КК України, ч. 3 ст. 186 КК України, ч. 3 ст.187 КК України: деякі особливості їх відмежування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Недоторканність житла є одним із основних прав людини та громадянина. Зазначене право захищається та гарантується ст. 30 Конституції України та ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р. Так, зокрема Конституція України зазначається, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. The inviolability of housing is one of the basic rights of a person and a citizen. This right is protected and guaranteed by Art. 30 of the Constitution of Ukraine and Art. 8 of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which was ratified by the Law of Ukraine No. 475/97-BP dated 17.07.1997. Thus, in particular, the Constitution of Ukraine states that everyone is guaranteed the inviolability of housing. It is not allowed to enter a dwelling or other property of a person, conduct an inspection or search in them other than by reasoned decision of the court.
Опис
Ключові слова
кримінальне правопорушення, кримінальне покарання, кваліфікація, відмежування; criminal offense, criminal punishment, qualification, demarcation.
Бібліографічний опис
Бобчинський П.М. Аналіз кримінально-правових норм, передбачених ст. 162 КК України та ч. 3 ст.185 КК України, ч. 3 ст. 186 КК України, ч. 3 ст.187 КК України: деякі особливості їх відмежування. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.212-215.