ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка зауважує, що далеко не всі проблеми стосовно судово-економічних експертиз залишаються ви- рішеними і на цей час. Разом із трансформацією економічної системи нашої держави, значними перетво- реннями в економічній і політичній сферах, виникненням нових та зміною способів скоєння раніше існу- ючих економічних злочинів перед судово-економічними експертизами постають нові питання, вирішення яких обумовлюється нагальними потребами сьогодення. The author notes that not all problems related to forensic economic examinations remain resolved at this time. Along with the transformation of the economic system of our country, significant transformations in the economic and political spheres, the emergence of new and changing methods of committing previously existing economic crimes, new questions arise before forensic and economic examinations, the solution of which is determined by the urgent needs of today.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мудрецька Г.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 187-188.