Земельний Кодекс України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.
Анотація
Опис
Ключові слова
земельне законодавство України, Кодекс, землекористування, land legislation of Ukraine, Code, land use
Бібліографічний опис
Пащенко О.М. Земельний Кодекс України // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – С. 217 – 222.