Методологічні аспекти реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті розглянуто поняття та основні методологічні аспекти реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Автор, на підставі аналізу існуючих філософських концепцій, світової практики протидії злочинності, виказує власне бачення означених проблем та надає пропозиції щодо розуміння сутності розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Розкриваючи інформаційну та прогностичну сутності розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ, обґрунтовується необхідність формування в Україні системи кримінальної розвідки.
Опис
Ключові слова
кримінальна розвідка, оперативно-розшукова діяльність, методологія, оперативно-розшукова інформація, розвідувальна функція, operatively-search activity, criminal secret service
Бібліографічний опис
Методологічні аспекти реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Юридичний бюлетень: науковий журнал. – Одеса-Херсон, 2015. – № 1. – С. 76-83.