ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Реалізація сучасної політики і стратегії держави, які спрямовані на розбудову національних механізмів захисту прав дитини, їх адаптацію до міжнародних вимог і стандартів, з одного боку, та відсутність відповідних системних наукових досліджень з іншого, потребує більш поглибленого вивчення даної проблематики та пошук дієвих механізмів в подальшому. The implementation of modern policies and strategies of the state, which are aimed at the development of national mechanisms for the protection of children's rights, their adaptation to international requirements and standards, on the one hand, and the lack of relevant systematic scientific research, on the other, requires a more in-depth study of this issue and the search for effective mechanisms in the future .
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Волокітенко О.М. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 51 - 52.