Кваліфікації та відмежування контрабанди від суміжних злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Під час кваліфікації злочинів іноді виникає потреба відокремлення конкретного правопорушення від схожих злочинів чи інших порушень закону. Процес кримінально-правової кваліфікації включає визначення конкретних ознак вчиненого діяння, які відповідають певному злочину, передбаченому в певній статті Кримінального кодексу України. During the classification of crimes, sometimes there is a need to separate a specific offense from similar crimes or other violations of the law. The process of criminal-legal qualification includes the determination of specific signs of the committed act, which correspond to a certain crime provided for in a certain article of the Criminal Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
кваліфікації, відмежування, контрабанда; qualifications, delimitation, smuggling.
Бібліографічний опис
Шелегон Ю. Кваліфікації та відмежування контрабанди від суміжних злочинів. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С. 275-278.