Особливості соціальної адаптованості молоді та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективі

dc.contributor.authorКоропатов, Олег Миколайович
dc.contributor.authorKoropatov, Oleh
dc.contributor.authorhttps://orcid.org/0000-0001-6027-3391
dc.contributor.authorЗакалик, Г.М.
dc.contributor.authorZakalyk, H.M.
dc.date.accessioned2022-07-12T10:31:50Z
dc.date.available2022-07-12T10:31:50Z
dc.date.issued2021-06-03
dc.description.abstractФактором становлення особистості є процес соціалізації, про успішність якої можна судити на основі оцінювання адаптованості до соціального середовища. Виявлення особливостей адаптації в умовах сьогодення зумовлена розвитком та інтенсифікацією впровадження інформаційних технологій, де на арену виходять не лише взаємодії у системі «людина-людина», а зміщення акценту в систему «людина-комп’ютер/техніка», що висуває певні вимоги до адаптаційних можливостей людини. Аналіз соціально-психологічного клімату у студентському колективі вказував на те, що ті молоді люди, які почувалися неадаптованими, відзначали, що клімат у їхньому колективі малосприятливий для їхнього розвитку. При цьому більш вираженими були показники емоційної та поведінкової компонентів СПК, тоді як пізнавальна компонента відповідала середнім значенням, що може вказувати на незадовільний психологічний клімат колективу із суперечливим ставленням частини студентів до одногрупників. The factor of personality formation is the process of socialization, the success of which can be judged based on the assessment of adaptation to the social environment. The identification of the features of adaptation in today's conditions is due to the development and intensification of the introduction of information technologies, where not only interactions in the "human-human" system enter the arena, but a shift in emphasis to the "human-computer/technology" system, which imposes certain requirements on adaptive human capabilities. Analysis of the socio-psychological climate in the student body indicated that those young people who felt unadapted noted that the climate in their body was not favorable for their development. At the same time, the indicators of the emotional and behavioral components of the SPK were more pronounced, while the cognitive component corresponded to the average values, which may indicate an unsatisfactory psychological climate of the team with contradictory attitudes of some students towards their fellow students.uk_UA
dc.identifier.citationКоропатов О.М., Закалик Г.М. Особливості соціальної адаптованості молоді та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективі: Актуальні питання юридичної науки-2021 матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 червня 2021 року), Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 2021. 266 с. С.202-206.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2650
dc.publisherЛьвів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП».uk_UA
dc.subjectАдаптація, молодь, колектив, вплив, соціально-психологічний клімат.uk_UA
dc.subjectAdaptation, youth, team, influence, socio-psychological climate.uk_UA
dc.titleОсобливості соціальної адаптованості молоді та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективіuk_UA
dc.title.alternativePeculiarities of social adaptability of youth and its influence on the social and psychological climate in the teamuk_UA
dc.typeConference Abstractuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
03.06.21_removed.pdf
Розмір:
170.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: