Насильство в сім’ях військовослужбовців: чи існує проблема?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний науково-дослідний інститут
Анотація
Дана публікація спрямована актуалізацію проблеми домашнього насильства в сім’ях військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС, а також визначення можливих напрямів її вирішення. Запропоновано розробити безпечну і конфіденційну систему для звітів щодо гендерно зумовленого насильства у сім’ях військовослужбовців; поширювати досвід діяльності спеціалізованих мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для сімей військовослужбовців та учасників бойових дій; визначити у статті 15 КУпАП домашнє насильство та насильство за ознакою статі також як правопорушення, відповідальність за які військовослужбовці, поліцейські та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, несуть на загальних підставах, передбачених КУпАП. This publication aims to update the problem of domestic violence in the families of servicemen and veterans of the ATO / OOS, as well as to identify possible ways to solve it. It is proposed to develop a secure and confidential system for reporting on gender-based violence in military families; to disseminate the experience of specialized mobile brigades of social and psychological assistance for the families of servicemen and participants in hostilities; to define in Article 15 of the Code of Administrative Offenses domestic violence and violence on the grounds of sex also as offenses for which servicemen, police and other persons covered by disciplinary statutes are responsible on the general grounds provided by the Code of Administrative Offenses.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство; військовослужбовці; ветерани АТО/ООС; мобільні бригади; соціально-психологічна допомога, domestic violence; military; ATO / OOS veterans; mobile teams; social and psychological assistance.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. Насильство в сім’ях військовослужбовців: чи існує проблема? // Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 18 верес. 2020 р.) [Електронне видання] / Упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха, О.І. Бочек. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. С. 297 - 302.