Національна поліція України : кроки до успіху

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-03-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Національний університет внутрішніх справ
Анотація
Досліджено систему професійної підготовки правоохоронців, яка є складовою частиною функціонування Національної поліції. Проаналізовано головне її завдання – сприяння формуванню професійного ядра висококваліфікованих фахівців з усіх напрямків діяльності поліції, надання їм необхідних знань, навичок та вмінь працювати в умовах розбудови державності, формування ринкових відносин. The system of professional training of law enforcement officers, which is an integral part, has been studied functioning of the National Police. Its main task is to promote the formation of a professional core of highly qualified specialists in all areas of police activity, providing them with the necessary knowledge, skills and abilities to work in a state-building environment, the formation of market relations.
Опис
Ключові слова
поліція, реформування, професійна підготовка, police, reform, training
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Національна поліція України : кроки до успіху / Дмитро Володимирович Швець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-31.