Основи оперативно-розшукової діяльності

Анотація
В посібнику міститься стислий виклад курсу основ оперативно-розшукової діяльності. Надано орієнтовний перелік тем рефератів, питань для підсумкового контролю та тестові завдання. Навчальний посібник буде корисним для практичних працівників правоохоронних органів України, а також курсантів, студентів та викладачів юридичних навчальних закладів. The manual contains a summary of the basics of operational and investigative activities. An indicative list of abstracts, questions for final control and test tasks. The tutorial will be useful for practitioners law enforcement agencies of Ukraine, as well as cadets, students and teachers legal schools.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, структура, обсяг, сторія оперативно-розшукової діяльності, поняття, завдання та принципи, контроль та нагляд, academic discipline, structure, scope, history of operational and investigative activities, concepts, tasks and principles, control and supervision
Бібліографічний опис
Албул С.В. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоіда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред. С. В. Албула. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 270 с. — з іл. (Серія: Теорія і практика ОРД).