ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наведені законодавчі перетворення у сфері реєстрації нерухомості виявились нагальними й окремі вказані проблемні питання зняли, однак, додали інших. Зокрема, якщо повернутись до ст. 210 ЦК, то законодавець у цій частині виявився непослідовним, внісши зміни до відповідних спеціальних приписів, які встановлюють обов’язковість державної реєстрації правочинів, але залишивши в первісній редакції саме вимогу щодо державної реєстрації будь-якого правочину згідно з загальними приписами. Хоча можна було б говорити про зазначення реєстрації документів, що є підставою до реєстрації прав на нерухомість, згідно зі ст. 10 Закону, що не відповідає сутності такої дії. Також, незважаючи на наявний законопроект, поза правовим регулюванням залишилось питання співвідношення технічної інвентаризації та державної реєстрації нерухомості, до кінця нез’ясованим залишився статус державної реєстрації земельної ділянки в межах Закону України “Про Державний земельний кадастр”, потребує вдосконалення правовий статус нотаріусів як державних реєстраторів, а також інші питання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бондар,Т. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.19-20.