Нетрадиційні спеціальні завдання як засоби збирання значимої для розслідування інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
У статті проаналізовано думки вчених щодо використання нетрадиційних засобів для отримання криміналістичної значимої інформації, а також можливість та ефективність застосування різних видів зазначених засобів. Розглянуто питання використання в доказуванні гіпнозу, екстрасенсорики, наркоаналізу, даних фоноскопічних і одорологічних досліджень. The article analyzes the opinions of scientists regarding the use of non-traditional means to obtain forensically significant information, as well as the possibility and effectiveness of using various types of these means. The issue of the use of hypnosis, extrasensory perception, drug analysis, phonoscopic and odorological research data is considered.
Опис
Ключові слова
розслідування злочинів, нетрадиційні криміналістичні знання, нетрадиційні спеціальні знання, crime investigation, non-traditional forensic knowledge, non-traditional special knowledge
Бібліографічний опис
Калугін В.Ю. Нетрадиційні спеціальні завдання як засоби збирання значимої для розслідування інформації. Юридичний наукови електронний журнал. 2016. № 4. С. 196 - 199.