Імплементація судових доктрин ( на прикладі Європейського суду з прав людини ) у національне право як об'єкт пізнання вітчизняного правознавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У вітчизняній правничій літературі переважно невисвітленим залишається проблематика імплементації доктрин Європейського суду з прав людини у національне право загалом і кримінально-процесуальне законодавство, зокрема. In domestic legal literature, the issue of implementing the doctrines of the European Court of Human Rights into national law in general and criminal procedural legislation, in particular, remains largely unexplained.
Опис
Ключові слова
імплементація, забезпечення прав людини, Європейський суд, кримінально-процесуальне законодавство. implementation, ensuring human rights, the European Court, criminal procedural legislation.
Бібліографічний опис
Степанян, Р. Імплементація судових доктрин ( на прикладі Європейського суду з прав людини ) у національне право як об'єкт пізнання вітчизняного правознавства. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.230-232.