ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
державне управління у сфері сільського господарства та продовольчої безпеки держа- ви; система органів державного управління у сфері сільського господарства; правовий статус центрально- го органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну аграрну політику., state management in the field of agriculture and food security of the state; the system of state administration bodies in the field of agriculture; the legal status of the central body of executive power, which forms and implements the state agrarian policy.
Бібліографічний опис
Пащенко О.М. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 77-78.