Криміногенна детермінація колабораціонізму в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Слід визнати, що в наявності досить складна прикладна проблема, яка потребує невідкладного вирішення та активізації наукових розробок, враховуючи її пріоритетний вплив на розвиток і існування всіх правових об’єктів України. Необхідно зосередити увагу та свої творчі зусилля для удосконалення правових засад запобігання та протидії колабораціонізму, у тому числі й шляхом більш ефективного розслідування кримінальних проваджень з означених питань, а також виявлення та усунення тих детермінант, що сприяють даному суспільно небезпечному явищу в Україні. It should be recognized that there is a rather complex applied problem that requires an urgent solution and activation of scientific developments, taking into account its priority impact on the development and existence of all legal entities of Ukraine. It is necessary to focus attention and creative efforts to improve the legal basis for preventing and countering collaborationism, including through more effective investigation of criminal proceedings on the specified issues, as well as identifying and eliminating those determinants that contribute to this socially dangerous phenomenon in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. Криміногенна детермінація колабораціонізму в Україні. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, доку- ментування та розслідування колабораціонізму : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2022 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 65-68.