Психологічні особливості становлення особистості працівника органів досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На думку автора дослідження слідчий, в своїй діяльності, повинен володіти не лише глибокими професійними знання ми, а й досвідом, та необхідними організаторськими якостями, такими як: активність, ініціативність, сміливість, рішучість, прогнозувати наслідки прийнятих рішень, самостійність та відповідальність за свої дії та вчинки. Це саме ті якості, які дійсно характеризують особистість професіонала. According to the author of the study, the investigator, in his activity, should possess not only deep professional knowledge, but also experience, and the necessary organizational qualities, such as: activity, initiative, courage, determination, forecasting the consequences of decisions made, independence and responsibility for his actions and deeds. These are exactly the qualities that really characterize the personality of a professional.
Опис
Ключові слова
слідчий, професійна діяльність, становлення особистості. investigator, professional activity, personality formation.
Бібліографічний опис
Бойко, О. Психологічні особливості становлення особистості працівника органів досудового розслідування. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С.18-20.