Деякі питання застосування зброї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проаналізовано сучасний стан організаційно-правового забезпечення застосування зброї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України. Наголошено, що завдяки впровадженню функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» ЄІС МВС України забезпечується дієвий механізм контролю з боку держави за дотриманням порядку застосування зброї цивільними особами. Акцентовано увагу, що на даний час на території Україні перебуває значна кількість незареєстрованої зброї, яка була ввезена з непідконтрольної Україні території, а також на існуванні проблемних питань, які виникають під час перевірки дотримання правил дозвільної системи на деокупованих територіях. The current state of organizational and legal support for the use of weapons by civilians participating in repelling and deterring armed aggression against Ukraine is analyzed. It was emphasized that thanks to the implementation of the functional subsystem "Unified Weapons Register" of the EIS of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, an effective mechanism of state control over compliance with the procedure for the use of weapons by civilians is provided. Attention was drawn to the fact that at present there is a significant amount of unregistered weapons on the territory of Ukraine, which were imported from the territory not under the control of Ukraine, as well as to the existence of problematic issues that arise during the verification of compliance with the rules of the permit system in the de-occupied territories.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пишна, А. Деякі питання застосування зброї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 жовтня 2023 р.). Одеса : ОДУВС. 2023. 163 с. С. 108-111.