НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підсумовуючи зазначене, автор наголошує на наступному. Кінець XIX – початок XX століття – це етап активного формування кодифікованого кри- мінального законодавства щодо незаконного поводження із зброєю та вибухівкою, переробки та інших дій, спрямованих на удосконалення їхніх властивостей. Саме в цей період в Російській імперії сформувалася система нормативно-правових актів (як кримінально-правового характеру, так і іншого спрямування), що безпосередньо застосовувалася на території України, або ж суттєво впливала на правозастосовну практику в сфері обігу зброї. Започатковується процес державного контролю за обігом зброї, який у подальшому лише посилювався. Сталою є правова практика формулювання спеціальних правил користування (зберігання) зброї приватними особами, положень та правил щодо використання зброї в державних органах. Набувають подальшого уточнення положення щодо впливу на ступінь небезпечності діяння факту використання зброї як знаряддя злочину, так і тих ситуацій, коли зброя є предметом правопорушень.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павленко, Л. НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократич- ної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.103-107.